Leadership matters- Leiderschap doet ertoe

In de laatste tijd was er in de media weer veel te doen over leiderschap. Met name over leiderschap in de zorg. Of dat nou ging over de personeelsbezetting in verpleeghuizen, “plascontracten” of de bedreiging van patiëntveiligheid : Het is weer eens duidelijk geworden dat het land en dan ook vooral de zorg behoefte heeft aan echte leiders en echt leiderschap. Een leiderschap dat verder kijkt dan alleen maar het eigen bordje. En dat verder kijkt dan de cijfers van het laatste kwartaalrapport.

Enkele weken voor kerst mocht ik voor de 2e keer de Global Leadership Summit in Rotterdam beleven. En wat was het weer een belevenis. Een heel weekend dat maar om een ding draaide: Leiderschap en grote visie.

Ik weet nog precies hoe de eerste GLS mijn leven totaal omgedraaid heeft. Ik leerde, dat leiderschap niet alleen voor die daar boven is: voor directeurs, CEO’s en mensen met zo veel titels, dat je ze niet eens kunt onthouden. Nee, leiderschap is voor iedereen. En iedereen kan zijn deel eraan bijdragen dat leiderschap beter wordt. Iedereen kan een bubbel van excellentie creëren en het leven van velen beter maken.

Dat kan de verpleegkundige zijn, die samen met haar/ zijn collega’s erover nadenkt hoe meer veiligheid voor patiënten op een ziekenhuisafdeling bewerkstelligt kan worden. Of de wijkverpleegkundige die in “haar”/ “zijn” wijk ervoor zorgt dat ook families met een laag inkomen gezond en gevarieerd eten. Of de leraar die in zijn onderwijs naast alle aandacht voor lezen, schrijven en rekenen ook nog oog heeft voor de ontwikkeling van de heel individuele interesses en talenten van haar scholieren. Of de moeder die naast de drukke huishouding, de boodschappen en de was ook nog tijd heeft voor haar kinderen en hun laat zien hoe uniek en waardevol zij zijn.

“Verandering van ons leiderschap, van onze cultuur en van de manier waarop we samenwerken is noodzakelijk.”

Woordvoerder UMC Utrecht

Op de laatste Nursing Experience mocht ik een workshop volgen, die probeerde een antwoord te geven op de vraag waar dit probleem met leiderschap in de zorg eigenlijk vandaan komt en ook wat de gevolgen ervan zijn. Een van de conclusies was dat door de hoge werkdruk uiteindelijk onze creativiteit onder druk komt te staan. Als wij veel stress beleven zijn wij minder creatief een reageren eerder op een stereotype, gestandaardiseerde manier. Maar juist in een tijd van uitdaging, zoals wij die tegenwoordig beleven, hebben wij onze creativiteit hard nodig. Juist nu is het relevant om uit-of-the-box te denken. En daarvoor hebben wij leiderschap nodig, niet management.

Ik geloof dat nieuw leiderschap het verschil kan maken. Als wij stoppen met het managen van de status quo, en ons weer richten op het overwinnen van de uitdagingen die voor ons liggen. Als wij stoppen met het maar proberen te voorkomen dat het slechter wordt, en weer gaan voor de visie van een betere toekomst. Als wij stoppen met de fixatie op richtlijnen, protocollen, registratie en weer leren kijken naar de unieke en individuele mens. Dit leiderschap kan en moet niet langer bepaald worden door hiërarchie en titels maar vormgegeven door de capaciteiten en talenten van de leiders… namelijk met een oog voor de medemens.

Join the conversation

*

Zo kunt u samenSZorg bereiken:

Email: info@samenSZorg.nl

Mobiel: 06- 347 53 364
Bezoekadres:
Vredenburg 123
3328DJ Dordrecht