Privacy en Cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan samenSZorg verstrekt en samenSZorg verzamelt, zal
samenSZorg zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
samenSZorg mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader
van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Bij het bezoeken van onze website kan samenSZorg informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van
de website verzamelen door middel van cookies.
De informatie die samenSZorg verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden
worden gebruikt.
Het is samenSZorg niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te
verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak samenSZorg gehouden is
vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en samenSZorg zich ter zake niet kan beroepen op een
Algemene voorwaarden samenSZorg–19 september 2016 9 / 10
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is samenSZorg
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot
ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
De Opdrachtgever gaat akkoord dat samenSZorg de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of
klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor
onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
samenSZorg behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te
gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Zo kunt u samenSZorg bereiken:

Email: info@samenSZorg.nl

Mobiel: 06- 347 53 364
Bezoekadres:
Vredenburg 123
3328DJ Dordrecht